Kaji Sherpa

CLIMBING GUIDE

Kaji Sherpa is recognized mountaineer and cyclist of Nepal. He has been working as a mountaineer and cyclist since 2007.